Ang Mga Kaakibat Na Tungkulin Ninyo Sa Bawat Karapatan. Mga Bata: Talaga Po Nanay? Makik…

ang mga kaakibat na tungkulin ninyo sa bawat karapatan.
Mga bata: Talaga po nanay? Makikinig po kami at susunod nang maayos.
Basahing mabuti ang bawat tanong at piliin sa ibaba ang titik ng tamang sagot. Isulat ang iyong
sagot sa patlang.
16.) Ano ang pamagat ng kuwento?
A Bimbim at Yeye
17.) Sino ang dalawang bata na tumulong sa paghanda ng B. Araw ng Sabado
agahan?
18.) Kailan nangyari ang kuwento?
C Nagpag-aralan nila sa paaralan.
19.) Ilan lahat ang karapatan ng mga bata?
D. Karapatan ng mga Bata
20.) Paano natutunan ni Bimbim ang karapatan ng mga bata? E. Sampu
F. Kaakibat na tungkulin sa bawat
karapatan​

Answer:

b

c

a

d

d

Explanation:

i hope it helps to you

See also  Alin Sa Sumusunod Ang Naglalarawan Sa "butil Ng Kape",ayon Sa Binsang...