Ang “Nakasisiguro, Gamot Ay Laging Bago” Ay Isang Halimbawa Ng…

Ang “Nakasisiguro, gamot ay laging bago” ay isang halimbawa ng __________

A. tagline
B. brochure
C. travel brochure
D. blog

Answer:

A.

po

Explanation:

Pero po baka mali ako

See also  Reinforce Agreements. People Who Disagree Often Share Some Common Goal San...