Ano Ang Anti-Violence Against Women And Their Children Act?

Ano ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act?

Isa itong patakaran tungkol sa pangangalaga at pagproprotekta sa mga kababaihan at sa mga bata

See also  Which Subject Is The Hardest For You? Why Araling Panlipunan?