Ano Ang Balikan Gamit Ng Galyon

Ano ang balikan gamit ng galyon

Answer:

Ang balikan gamit ng galyon ay ang sistemang pangkalakal na ginamit noong panahon ng kolonyalismo ng Espanya. Ito ay isang ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa Espanya at mga kolonya nito sa Asya at Amerika. Ang mga galyon ay malalaking barko na ginagamit upang magdala ng mga kalakal tulad ng seda, porcelana, at mga pampasaherong produkto mula sa mga kolonya patungong Espanya. Sa kapalit, dala ng mga galyon ang mga produkto mula sa Espanya patungo sa mga kolonya tulad ng mga espesya, tela, at iba pang mga pangangailangan.

Ang ruta ng galyon ay karaniwang naglalayong maglakbay mula sa Acapulco, Mexico patungo sa Manila, Pilipinas at mula doon ay pabalik sa Acapulco. Ang ruta na ito ay nagpapahintulot sa Espanya na magpalitan ng kalakal at mag-establish ng komersyal na ugnayan sa kanilang mga kolonya sa Asya at Amerika. Ang balikan gamit ng galyon ay nagpatibay sa impluwensiya ng Espanya sa mga teritoryo nito at nagdulot ng malaking pagbabago sa kalakalan at kultura sa mga lugar na dinaanan ng mga galyon.

See also  Hiram Ng Salita Ng Doktor​