Ano Ang Di- Pamilyar Na Salita

Ano ang di- pamilyar na salita

Answer:

ay hindi karaniwang naririnig at ginagamit natin sa pang-araw-araw na pakikipag-usap.

Nagsisimula ito sa malaking titik at nilalagyan ng bantas sa katapusan.

Explanation:

● Maaaring ito ay matalinghaga o kaya’y mayroong malalim na kahulugan, o kaya naman ay

mga sinaunang salita ng ating mga ninuno.

● Kadalasang ginagamit ang mga di-pamilyar na salita sa mga tula upang makadagdag sa

kariktan at kasiningan nito.

See also  Sila Siya Cavo Av 4. Ikaw At Si Zav Ay Maglalaro​