Ano Ang Galyon At Ano Ang Gamit Nito?​

ano ang galyon at ano ang gamit nito?​

Answer:

Galyon

Explanation:

Ang Galyon ay ginagamit upang gumawa, ng mamahaling bagay tulad nang kasangkapan, at porselana para sa pilak.

See also  The Weight Of A Module Is Approximately 78 Grams. How Many Mod...