Ano Ang Ginagamit Ng Isang Doktor

ano ang ginagamit ng isang doktor

stethoscope xray at iba pa

Gloves, mask, scissors, pen, paper, blade, etc..

See also  Anong Prutas Ang Walang Liso