Ano Ang Ideyang Nakapaloob Sa Merkantilismo​

Ano ang ideyang nakapaloob sa merkantilismo​

Answer:

Ano ang ideyang nakapaloob sa merkantilismo?

  • Ang merkantilismo ay isang kaisipang pang-ekonomiya na gumagabay sa mga patakaran ng maraming bansa sa daigdig

ano Ang merkantilismo?

  • Ito ang namayaning kaisipan pang- ekonomiya na gumagabay sa mga patakaran ng maraming bansa sa daigdig noong unang panahon. Isinusulong nito ang kaisipan na ang kapangyarihan ng isang bansa ay nakasalalay sa dami ng ginto at pilak dahil sa panahong iyon, nakasalalay ang pamumuno at pagkakaroon ng kapangyarihan ng isang pinuno sa dami ng ginto at pilak

Bakit isinilang ang merkantilismo?

  • Nagkaroon ng MERKANTILISMO dahil sa paniniwala ng mga Europeo na may malaking magagawa ang ginto at pilak sa katuparan ng kanilang mga adhikain.
See also  Alin Sa Sumusunod Ang HINDI Kabilang Sa Grupo? A Magna Carta For Wome...