Ano Ang Iskemang Subcontracting?? Ano Ang Labor Only Contracti…

Ano ang iskemang subcontracting??

Ano ang labor only contracting??

Iskemang Subcontracting

Ang iskemang subcontracting ay isang termino na ginagamit sa larangan ng negosyo na kung saan ang mga kumpanya ay kumukuha ng mga manggagawa o subcontractor para gampanan ang mga tungkulin o trabahong kinakailangan ng isang kumpanya. Halimbawa nito ay ang mga sumusunod:

  1. Paghire ng mga kumpanya ng mga electricians
  2. Paghire ng mga kumpanya ng mga construction workers sa pagpapatayo ng mga gusali
  3. Paghire ng mga kumpanya ng mga plumbers para sa itinatayong kumpanya

Labor-only Contracting

Ang labor-only contracting ay isang termino na ginagamit naman upang ilarawan ang paguha ng mga subcontractor ng mga manggagawa para sa isang kumpanya.

Para sa karagdagang kaalaman:

  • Iba pang kahulugan ng iskemang subcontracting https://brainly.ph/question/858755
  • Mga halimbawa ng iskemang subcontracting https://brainly.ph/question/1767632
  • Mga halimbawa ng labor-only contracting https://brainly.ph/question/940121

#BetterWithBrainly

See also  Nararanasang Klima Sa Baguio, Tuguegarao, Tagaytay, Nueva Ecija At Cordiller