Ano Ang Kahulugan Ng Matalinghagang Pahayag Na " Ang Salita Ni Sultan Barabas Ay…

ano ang kahulugan ng matalinghagang pahayag na ” Ang salita ni Sultan barabas ay batas”

Answer:

Nangangahulugan itong anuman ang sabihin ni Sultan Barabas ay masusunod sapagkat siya ang batas sa lugar ng kaniyang nasasakupan.

See also  Alin Sa Mga Sumusunod Ang HINDI Pananagutan Ng Anak Sa Kaniyang Mg...