Ano Ang Layunin Ng Anti-violence Against Women And Their Chil…

ano ang layunin ng anti-violence against women and their children act

to protect women against any violence and ungrateful acts from anyone especially from men /husband who beats a girls.

See also  Saan Nagkakapantay-pantay Ang Mga Tao? A.Sa Paningin Ng Diyos...