Ano Ang Layunin Ng Libreng Kolehiyo Para Sa Lahat , Sa Mga Pampamahalaang Paaralan​

Ano ang layunin ng libreng Kolehiyo para sa lahat , sa mga pampamahalaang paaralan​

Answer:

Upang dumami ang bilang ng mga kabataan na gusto makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Sa Libreng kolehiyo mas magiging pursigido ang mga estudyante upang maabot nila ang kanilang mga pangarap.

Explanation:

Hope it helps.

See also  Ano Ang Layunin Ng Anti-violence Against Women And Their Chil...