Ano Ang League Of Nation? Kailan Nagsimula Ang League Of Nation? ​

Ano Ang League of Nation?
Kailan nagsimula Ang League of Nation?

Answer:

Ang Liga ng mga Bansa ay isang internasyonal na organisasyon, na may headquarter sa Geneva, Switzerland, na nilikha pagkatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig upang magbigay ng isang forum para sa paglutas ng mga internasyonal na hindi pagkakaunawaan.

Ang Liga ng mga Bansa ay ang unang pandaigdigang intergovernmental na organisasyon na ang pangunahing misyon ay panatilihin ang kapayapaan sa daigdig. Ito ay itinatag noong 10 Enero 1920 ng Paris Peace Conference na nagtapos sa Unang Digmaang Pandaigdig.

Explanation:

i hope it helps 🙂

Answer:

League of Nations), isang katatágan na nalikha taong 1910 noon namang Unang Digmaang Pandaigdig at pinatotohanan ng Tratado ng Versailles, “para itaguyod ang pandaigdigang pagtutulungan at makamit ang kapayapaan at seguridad”.

Explanation:

hope it helps

See also  Maihahalintulad Ba Ang Kasuotan Noon At Ngayon​