Ano Ang Naitutulong Ng Doktor

ano ang naitutulong ng doktor

Malaki ang naitutulong ng doktor sa pamayanan. Sila ang nagtutukoy ng sakit ng isang tao, nagrerecita ng tamang gamot sa sakit at gumagawa nang anumang paraan upang maagapan ang isang sakit.

Sila ay naglaan ng kanilang buong buhay nila para lamang na tayo ay malusog at malayo sa sakit. 

See also  House Chores For Mens​