Ano Ang Pagkakaiba Ng Gender Equality At Women Empowerment?​

ano Ang pagkakaiba Ng gender equality at women empowerment?​

Answer:

Ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay ang proseso ng pagiging patas sa kababaihan at kalalakihan. Upang matiyak ang pagiging patas, ang mga estratehiya at mga hakbang ay dapat na madalas na magagamit upang mabayaran ang mga makasaysayang at panlipunang disadvantage ng kababaihan na pumipigil sa mga kababaihan at kalalakihan na kumilos sa isang antas ng larangan. Ang pagkakapantay-pantay ay humahantong sa pagkakapantay-pantay. Ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay nangangailangan ng pantay na kasiyahan ng mga babae at lalaki sa mga kalakal na pinahahalagahan ng lipunan, mga pagkakataon, mga mapagkukunan at mga gantimpala.

Kung saan umiiral ang hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian, sa pangkalahatan ay ang mga kababaihan ang hindi kasama o disadvantages kaugnay sa paggawa ng desisyon at pag-access sa mga mapagkukunang pang-ekonomiya at panlipunan.

Samakatuwid, ang isang kritikal na aspeto ng pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng kasarian ay ang pagbibigay-kapangyarihan sa mga kababaihan, na may pagtuon sa pagtukoy at pagtugon sa mga kawalan ng timbang sa kapangyarihan at pagbibigay sa kababaihan ng higit na awtonomiya upang pamahalaan ang kanilang sariling buhay. Ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay hindi nangangahulugan na ang mga lalaki at babae ay magiging pareho; tanging ang pag-access sa mga pagkakataon at pagbabago sa buhay ay hindi nakasalalay sa, o pinipigilan, ng kanilang kasarian.

Ang pagkamit ng pagkakapantay-pantay ng kasarian ay nangangailangan ng empowerment ng kababaihan upang matiyak na ang paggawa ng desisyon sa pribado at pampublikong antas, at ang pag-access sa mga mapagkukunan ay hindi na tinitimbang sa pabor ng mga lalaki, upang ang mga babae at lalaki ay ganap na makilahok bilang pantay na kasosyo sa buhay na produktibo at reproduktibo.

See also  Grade 6 (Araling Panlipunan) 1. Ano Kaya Ang Mangyayari Kung...

#brainlyfast