Ano Ang Tinawag Ng Ermitanyo​

ano ang tinawag ng ermitanyo​

Answer:

[tex]\huge\colorbox{red}A\colorbox{yellow}n\colorbox{green}s\colorbox{blue}w\colorbox{aqua}e\colorbox{pink}r [/tex]

Ano ang tinatawag sa ermitanyo?

  • Ang ermitanyo (ermitaño) ay isang taong asetiko o lalaking naninirahang mag-isa. Tinatawag na ermitanya ang babaeng asetika. Kabilang sa uri nito ang ankorito o ankores kapag lalaki, na nagiging ankoresa o ankorita kung babae, na namumuhay sa loob ng isang selda o tila seldang silid na nakakabit sa simbahan, at nagsasagawa ng mapagmunimuning pananalangin.

Explanation:

⊹⊱—━━━━━━━ ༻°༺ ━━━━━━—⊰⊹

[tex]\underline\bold{- HikariSquad}[/tex]

[tex]\underline\bold{- SaaddyyNiiccyy}[/tex]

See also  Anong Bagay Na Maihahalintulad Mo Sa Asin​