Ano Ano Ang Mga Kilos Na Maituturing Na Maka Tao At Dapat Map…

ano ano ang mga kilos na maituturing na maka tao at dapat mapanagutan

Answer:

Sa ating araw-araw na pamumuhay, may iba’t-iba tayong mga karanasan sa nakaraan na syang naghuhubog sa atin sa kung anong klase at anong uri na nilalang tayo ngayon. Kalakip na dito ang magkakaibang mga pamamaraan ng ating pag tugon sa mga hamon sa buhay. Magkakaiba-iba ang ating mga kilos sa bawat sitwasyon. At dito na papasok ang katanungan, anu-ano ang mga kilos na maituturing na makatao at anu-ano naman ang mga kilos na dapat ay mapanagutan?  

Explanation:

Mga Kilos na Makatao  

Sa bahaging ito ng ating sanaysay, ay masasabi nating maraming mga kilos ang maituturing nga makatao. Ngunit iisang bagay ang lahat ng ito ay mayroon, yan ang hindi pagdudulot ng hindi kanais-nais sa kapwa. Ang bawat pangyayari sa buhay ay bunga ng ating pagpapasiya. Nararapat lamang na ito’y nagdudulot ng tagumpay at nagpapakita ng makataong kilos. Meron tayong mga pagkakataon na nagkakaroon tayo ng realisasyon na mas nakabubuti na piliin ang paggawa ng mabuti dahil hindi  ito nagdudulot nga sakit sa ulo sa atin. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay maituturing na kilos na makatao dahil ito naman talaga ang puno’t dulo ng lahat ng ito, ang makaisalamuha sa ibang tao. Magagawa lamang natin yon kung hindi natin sasaktan sa kahit na ano mang paraan ang ibang tao. Kahit na anong kilos na magdudulot ng sakit o kahit hindi kanais-nais na damdamin sa ibang tao, ito ay nagpapalayo sa atin sa ibang tao kung kaya’t maituturing ito na hindi makatao. Ang ibig sabihin laman nito. Kailangan respetuhin ng kahit sinuman ang ibang tao kabilang na ang kanilang mga opinyon at ang mga desisyon nila sa buhay. Mga halimbawa ng mga kilos na makatao:


  • pagbibigay ng mga bagay na makapagpapaligaya sa ibang tao
  • ngumiti kahit sa mga hindi kakilala
  • pagbibigay ng oras sa mga nangangailangan
  • pagbibigay ng kahit anong uri ng suporta sa mga nangangailangan  


Mga Kilos na Dapat Panagutan  

Sa bahaging ito naman ng ating sanaysay ay masasabi nating gaya ng sa mga kilos na makatao, mayroon ding nag-iisang batayan kung saan ang isang kilos ay nagdudulot nga hindi kanais-nais sa ibang tao, kung kaya’t nagdudulot ito nga sakit na pisikal, emosyonal o kung ano mang uri ng sakit na masasabing nalabag anh kanyang pagkatao at karapatan. Ang mga kilos na nagdudulot na ganitong hindi magandang damdamin sa ibang tao ang masasabi nating ang mga kilos na ito ang mga dapat mapanagutan depende sa dulot nitong sakit sa ibang tao. Dahil dito at dapat mabatid ng kahit sino na may mga paraan kung paano natin maiiwasan ang paggawa ng mga kilos na maituturing na hindi makatao o mga kilos na dapat mapanagutan:


  • Huwag gumawa ng mga bagay na makaksakit sa ibang tao tulad nag pagpapalaganap ng mga tsismis or hindi totoong mga balita.
  • Sabihiin lamang ang totoong mga pangyayari.
  • Huwag ipagkalat  ang mga bagay na nalaman mo sa ibang tao kahit na ito’y totoo ayon sa iyong kaalaman.  
  • Palaging magkaroon nga positbong pananaw sa buhay.
  • Huwag gumawa ng hakbang na sa kalaunan at pwedeng gamitin ng ibang tao laban sa iyo.  

Gawain Sa Pagkatuto Bilang 10 Piliin Ang Kilos Na Dapat Mong Gawain

1.ano ano ang mga kilos na maituturing na makatao at dapat mapanagutan. Gawain sa pagkatuto bilang 4: pumili ng isang simbolo na kakatawan sa. Kilos ng tao vs. makataong kilos storyboard by lorenzeannefernandezmadrigal

Gawaing Sa Pagkatuto Bilang Ayon Sa Iyong Nabasa Sa Teksto Isulat | My

Alin alin sa mga nakatalang kilos at gawain ng tao sa itaas ang. 1.ano ano ang mga kilos na maituturing na makatao at dapat mapanagutan. Slogan sa paggalang sa dignidad ng sekswalidad

Ano Ang Kahulugan Ng Kilos Loob – Halimbawa

Mga larawan ng tao na nagpapakita ng kilos. Ang tao ay may pananagutan sa makataong kilos ipaliwanag. Paggamit ng isip at kilos loob brainly ph

5+ Ano Ang Mga Kilos Na Makatao At Dapat Mapanagutan Sikat

1.ano ano ang mga kilos na maituturing na makatao at dapat mapanagutan. Slogan sa paggalang sa dignidad ng sekswalidad. Paano mo masasabi na ang kilos ay makatao

See also  Ano Ang Pinagsumikapan Gawin Ni Joven​