Ano-ano Ang Mga Naging Payo Ng Ikalawang Ermitanyo Kay Don Ju…

ano-ano ang mga naging payo ng ikalawang ermitanyo kay don juan upang mahuli ang ibon adarna​

Answer:

Sa kuwento ng “Ibong Adarna,” ang ikalawang ermitanyo ay nagbigay ng ilang payo kay Don Juan upang mahuli ang Ibong Adarna. Narito ang ilan sa mga payo na ibinigay niya:

1. Matiyaga at pag-asa: Pinayuhan niya si Don Juan na maging matiyaga at huwag mawalan ng pag-asa sa paghahanap ng Ibong Adarna. Sinabi niya na ang pagtitiyaga at determinasyon ang magiging susi sa pagkamit ng tagumpay.

2. Paghahanda: Nagpayo ang ermitanyo na dapat maghanda si Don Juan sa kanyang paglalakbay. Sinabi niya na kailangan niyang dalhin ang maraming pagkain, kasuotan, at iba pang mga kagamitan na makakatulong sa kanyang misyon.

3. Pananampalataya: Sinabi ng ermitanyo na mahalagang maniwala at magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Pinayuhan niya si Don Juan na laging manalangin at humingi ng gabay at biyaya mula sa Diyos upang magtagumpay sa kanyang misyon.

4. Kagandahang-asal: Ipinayo ng ermitanyo na magpakita ng mabuting asal at kabutihan sa kanyang paglalakbay. Sinabi niya na ang kagandahang-asal ay makakatulong sa kanya na mapalapit sa Ibong Adarna at makakuha ng kanyang pabor.

Ang mga payong ito ay naglalayong gabayan si Don Juan sa kanyang paghahanap ng Ibong Adarna. Ang mga payo na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng katatagan, paghahanda, pananampalataya, at magandang asal sa pagharap sa mga hamon ng buhay.

See also  Pasulat Ng Mga Example Ng Biro O Joke Na Nakakatawa At Example Ng Mga Biro Na Na...