Ano-ano Ang Mga Paglabag Sa Karapatang Pantao Na Umiiral Sa Pamilya, Paa…

Ano-ano ang mga paglabag sa karapatang pantao na umiiral sa pamilya, paaralan, barangay/pamayanan, lipunan/bansa? ​

Answer:

narito ang ilang halimbawa ng paglabag sa karapatang pantao sa iba’t ibang aspekto ng lipunan:

Pamilya:

1. Pang-aabuso, pisikal man o emosyonal.

2. Pagpapabaya sa mga pangangailangan ng miyembro ng pamilya.

Paaralan:

1. Bullying o pang-aapi.

2. Diskriminasyon batay sa kasarian, lahi, o estado sa buhay.

Barangay/Pamayanan:

1. Hindi pagbibigay ng pantay na serbisyo o oportunidad.

2. Paglabag sa privacy o pribadong buhay ng mga tao.

Lipunan/Bansa:

1. Paglabag sa mga karapatan ng mga manggagawa.

2. Paglabag sa karapatan ng mga minoridad at marginalized groups.

Gawain 2:Magmasid sa iyong pamilya,sa paaralan,sa barangay/pamayanan at

Mga paglabag sa bawat karapatang pantao sa paaralan. Mga halimbawa ng paglabag sa karapatang pantao sa pamayanan. Mga sitwasyong nagpapakita ng paglabag sa karapatang pantao paaralan

Ang Kwento ng Aking Paaralan - YouTube

paaralan aking kwento

Mga halimbawa ng paglabag sa karapatang pantao sa paaralan. Mga halimbawa ng paglabag sa karapatang pantao sa paaralan. Paglabag sa karapatang pantao sa paaralan dog bread

Pag Aaral Ng Tradisyunal Na Tsino Sa Diksyunaryo Ng Moe - Mobile Legends

Paglabag karapatang pantao mga karapatan epekto ibang anyo paaralan bawat iba. Mga halimbawa ng paglabag sa karapatang pantao sa paaralan. Mga paglabag sa bawat karapatang pantao sa paaralan

Halimbawa Ng Paglabag Sa Karapatang Pantao Sa Paaralan Mobile Legends

Sanhi ng paglabag sa karapatan sa buhay. Artikulo na nagpapakita ng paglabag sa karapatang pantao nag bibig. Mga paglabag sa bawat karapatang pantao sa paaralan

See also  D. Lagyan Ng / Kung Tama At X Kung Mali. 16. Karapatan Ng Bawat Bata Ang Magtra...