Ano-anong Mga Detalye Sa Kuwento Ng Buhay Ni Joven Ang Nakapagbibigay Ng Inspirasyon…

Ano-anong mga detalye sa kuwento ng buhay ni Joven ang nakapagbibigay

ng inspirasyon? Suriin ang kuwento sa pamamagitan ng pagpuno ng

hinihinging impormasyon ng tsart sa ibaba

Answer:

pag aaruga Ng pamilya

Explanation:

Kasi Kung Wala tayong pamilya paano na Tayo mabubuhay.

See also  Ano Ang Mga Sanhi Ng Karahasan Sa Paaralan At Ang Mga Epekto Nito?