Anti-Violence Against Women And Their Children Act (R.A. 9262) Ano Ito? Sino-…

Anti-Violence Against Women and Their Children Act (R.A. 9262) Ano ito? Sino-sino ang saklaw o sakop ng proyekyong ito? Laban kanino?​

Answer:

ang ANTI- VIOLENCE AGAINST WOMEN AND THEIR CHILRDREN ACT O RA 9262 AY ISANG BATAS NA NAGSASAAD NG MGA KARAHASAN LABAN SA KABABAIHAN AT KANILANG MGA ANAK, NAGBIBIGAY LUNAS AT PROTEKSIYON SA MGA BIKTIMA NITO AT NAGTATALAGA NG MGA KAUKULANG PARUSA SA MGA LUMALABAG DITO.

See also  Grade 6 Araling Panlipunan: Paki Answer Po Salamat Po Stay Safe Heathy...