Aral Sa Kabanata 3 El Fili

Aral sa kabanata 3 el fili

makikita dito na naaalis ang paniniwala ng ating mga nuno sa mga espiritu at pamahiing nakakaapekto sa paniniwalang panrelihiyon

See also  Ano Ang Kahulugan Ng Serpyente?