Araling Panlipunan. ​

Araling Panlipunan. ​

araling panlipunan.

Answer:

1. 2. 3. 4. 5.

Explanation:

hope it’s help you

See also  Anong Hayop Ang Estuarine Na Sinasabing Pinakamapanganib At Pinakamalaki S...