Araling Panlipunan Ano Ang Gagawing Mga Hakbang Upang Maging Produktib…

Araling Panlipunan

Ano ang gagawing mga hakbang upang maging produktibo at maging makabuluhang mag-aaral?​

Answer:

Upang maging produktibo at makabuluhan kailangan mong magkaroon ng bukas na pag- iisip (Pagiging Open minded). Kailangan mo ring isipin na ang lahat ng bagay ay may kabuluhan. Marunong ka dapat mag recycle. Gamitin sa iba pang bagay at huwag basta bastang itapon lamang ang mga kagamitan. Para maging produktibo, kailangan ang isip ay bukas sa mga bagong inobasyon.

Answer:

pagyamanin ang sarili lalung lalo na ang pagyamanin ang kakayahang meron ka…pagyamanin ang life skills…pagkakatoon ng kompiyansa sa sarili na ipakita ang kakayahan at gamitin ito sa tamang pamamaraan…maging modelo sa kapwa ko mag aaral….may positibong pag uugali na magugung susi para ikaw ay magigung produktibo at kapaki pqkinabang

See also  Kahalagan Sa Kasalukuyan Ng Kabihasnang Indus?​