At Bilugan Ito. 1. MUSIC 1. Ano Ang Tawag Sa Simbolong Pangmusika Na M…

at bilugan ito. 1. MUSIC 1. Ano ang tawag sa simbolong pangmusika na makikita sa unahan ng iskala? A. G clef (B) F clef C. iskala D. pitch name 2. Sa musika, ano ang tawag sa mga tonong bumubuo ng isang himig o melodiya na may ibat-ibang kilos at may mga tonong pataas, pababa o pantay? A daloy ng nota C. daloy ng melodiya B. daloy ng tono D. daloy ng tiyempo 3. Sa mga daloy ng melodiya sa ibaba, alin ang inuulit? blis.. B. ng isang kompositor ang melodiya. Alin 4. Kailangan ng daloy na palaktaw upang ang angkop niyang gamitin A. gos​

a

b

d

a

need pa ba isulat yan maree

Gawain 1.Tukuyin ang gampanin ng mga aktor / sektor sa paikot na daloy

sektor tukuyin gampanin ekonomiya daloy mga paikot

A. tukuyin ang daloy ng melody ng mga nota sa measure. pil…. 4. tukuyin ang daloy ng melodiya na makikita sa staff.. Tayahin'anuto: suriin ang daloy ng melodiya sa melodisabihin kung ano

Gamit ang blankong mapa ng Asya, pangalanan ang mga bansa nito na nasa

ng asya bansa ang mga bawat nasa loob nito gamit kahon

Gawain panuto gamit ang melody ng bahay kubo na halimbawa ng. Daloy ang melodiya musika. Tukuyin ang daloy ng melodiya at isulat sa patlang. gawin ito sa iyong

iskala. Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Tukuyin ang daloy ng melodiya sa

2. ito ay isang mahalagang elemento ng musika a nota b. g-clef c. Basahin at isulat ang so-fa silaba ng bawat iskala sa tapat ng nota. Gawain 1.tukuyin ang gampanin ng mga aktor / sektor sa paikot na daloy

Gawain 1 Tukuyin Mo, Gampanin Ko!Panuto: Tukuyin ang bahaging

Kilalanin ang daloy ng melodiya ng mg nota sa bawat bilang. a.inuulit b. Gawain sa pagkatuto bilang 3: tukuyin ang daloy ng melody sa bawat. Iskala. gawain sa pagkatuto bilang 3: tukuyin ang daloy ng melodiya sa

See also  Panuto: Ilagay Ang Quarter Notes At Hall Notes Sa Sumusunod Na Kompos...

kilalanin ang daloy ng melodiya ng mga nota sa bawat bilang isulat sa

Daloy melodiya sabihin melodic kung ipakita ph suriin. Gawain 1 musika: ang daloy ng melodiya panuto: tukuyin ang daloy ng. Gawain 1.tukuyin ang gampanin ng mga aktor / sektor sa paikot na daloy