Ayusin Ang Mga Salita Ayon Sa Tindi Ng Emosyon O Damdamin Kahon…

ayusin ang mga salita ayon sa tindi ng emosyon o damdamin

kahon A

_____paghasik ng lagim
_____pag- atake
_____pananalasa

kahon B
_____kamangha-mangha
_____kapansin-pansin
_____kahanga-hanga

kahon C
______pagnanais
______paghahangad
______pag aasam

Answer:

kahon A

___ a_paghasik ng lagim

__b___pag- atake

__c___pananalasa

See also  Ano Ang Tatlo Kahinaan At Kalakasan Ni Psyche? Ano Ang Tatlo Kahinaan At Kalakas...