B. Panuto: Punan Ang Fish Bone Diagram Ng Mga Hinihinging Detalye Tung…

B. Panuto: Punan ang Fish Bone Diagram ng mga hinihinging detalye tungkol sa alcohol.
Pinagmulan
Epekto
Alcohol
Produkto​

Answer:

Pinagmulan ng alkohol sa grapes at kumpanya na rin na dinilever sa ibat-ibang sulok ng mundo.

Epekto nito nakakasira ng kidney stone at higit sa lahat nakakasira ng reputations ng pamilya at pamayanan.

Alcohol may gamot naman gaya nito pero hindi Basra-basta palaging laklakin ito. Kaya drinking alcohol is dangerous to your health.

Produkto nito ay para mapalago at mabinta ng mga taga gawa nito upang yumaman at masagana ang buhay.

Explanation:

See also  HEALT Sabihin Kung Sa Lalaki O Sa Babae Na Karanasan ________1. Magka Adam's Apple...