Bakit Mahalaga Ang Thinking Maps Sa Pag Aaral Ng Araling Panlipunan?

bakit mahalaga ang thinking maps sa pag aaral ng araling panlipunan?

upang mas mabilis nating malaman o mahanap ang bawat lugar sa mundi

See also  Evaluating My Current Progress Direction: Formulate And Suggest An Advocacy Program...