Bakit Mahalagang Makilala Natin Ang Mga Salitang Ginagamit Bilang Pangngalan, Partikula…

Bakit mahalagang makilala natin ang mga salitang ginagamit bilang pangngalan, partikular ang pangngalang tiyak at di-tiyak?​

Answer:

mahalagang makilala natin ang mga salitang ginagamit bilang pangalan, particular ang pangalang tiyak o di-tiyak upang makilala natin ang isang bagay o tao sa Kung ano talaga ito

at upang matukoy natin Kung ito ba ay bagay, o tao. sa pamamagitan ng mga katagang tiyak o di tiyak ma sasagot natin ang tanong na Sino o ano.

See also  Mga Larawan Simbolo Ng Babala Sa Mga Produkto?​