Bakit Tinawag Ni Hermana Penchang Na Makasalanan Si Huli

bakit tinawag ni Hermana penchang na makasalanan si huli

Si Hermana Penchang ang bagong amo/panginoon ni Huli, sinabi/tinawag niya kay Huli na makasalanan ito sapagkat sumama ang loob niya nang tubusin ni Basilio ang dalaga. Gayundin ayaw niyang kasamaan siya ng loob ng mga prayle sapagkat noo’y madaling madawit sa isang suliraning pampulitika at pangsimbahan. Dahil dinakip si Basilio, at kasintahan ni Basilio si Huli, maaring madawit si Hermana Penchang na siyang pinaglilingkuran ng dalaga. Gayundin ng malaman nito na tumalon ang dalaga sa bintana ng kumbento sapagkat kinitil nito ang kanyang sariling buhay para lamang hindi magawa ni Padre Camorra ang nais nito sa kanya. Ngunit hindi ito alam ni Hermana Penchang kaya ganoon na lamang ang kanyang pang-aalipusta sa nangyari sa dalaga.

https://brainly.ph/question/545632

https://brainly.ph/question/521258

https://brainly.ph/question/1409416

Zookal | Making Learning Effortless

Tatlong kalakasan at kahinaan ni cupid. Ng karakter pilipino slideshare. Ano ano ang mga kahinaan at kalakasan ni kibuka bilang pangunahing

Ano Ang Kalakasan At Kahinaan Ng Mga Prayle / Top Down Approach

Kahinaan at kalakasan ni cupid. Ano ang kalakasan at kahinaan ni cupid at psyche. Mag bigay ng limag kalakasan ni cupid at limang kahinaan nito. mag

Pinakamaikling Buod Ng Kabanata 8 El Filibusterismo

Ano ang katangian ni hermana penchang sa el filibusterismo. Ano nga ba ang kahinaan at kalakasan ni anne sa pagkanta?. Ano ang kalakasan at kahinaan ni hermana penchang

See also  Facts About Sa Mga Bicolano ​