Balikan Mo Ang Nilalaman Ng VAWC (anti-violence Against Women And Their Children) A…

Balikan mo ang nilalaman ng VAWC (anti-violence against women and their children) act at punan ng tamang impormasyon ang hinihingi ng kasunod na Burger organizer.​

Answer:

 • Ang Anti-Violence Against Women and Their Children ay panukalang batas na ipinasa ng Kongreso noong Pebrero, 2004. Nilalayon ng batas na ito na tugunan ang laganap na pang-aabuso sa kababaihan ng kanilang mga intimate partners, kabilang ang dati o kasalukuyang asawa, live-in partner o boyfriend o girlfriend. Sa maraming pagkakataon, nadadamay din ang mga anak ng babae sa pang-aabuso kung kaya’t ito rin ay kasamang tinutugunan ng batas.
 • Sa ilalim ng batas, babae lamang at ang kanyang mga anak, (babae man o lalaki) ang maaring maging biktima ng VAWC. Kinikilala ng Anti-VAWC Act ang hindi pantay na sitwasyon ng babae at lalaki sa usaping pang-aabuso sa loob ng isang relasyon, kung saan ang babae ay higit na dehado. Sa kabilang banda, maaaring lalaki o babae na dati o kasalukuyang karelasyon ng babaeng biktimaang mga maaaring sampahan ng kaso sa ilalim ng batas na ito.
 • Ang VAWC ay isang krimen. Ang VAWC ay isang pampublikong krimen kung kaya’t bukod sa babaeng nakakaranas ng pang-aabuso, ang kasong VAWC ay maaari ding isampa ng kanyang kapamilya, barangay, social worker o concerned citizens. Dahil din sa ang VAWC ay pampublikong krimen, hindi dapat ito nireresolba sa pag-aareglo o pamimilit na makipagkasundo na lamang ang babae sa kanyang mapang-abusong karelasyon.

Kabilang sa mga aktong VAWC sa ilalim ng batas ay:

1. Pisikal

 • panggugulpi, paninipa, panunutok ng baril o kahit anumang bagay na nakakasakit.

2. Sekswal

 • panggagahasa, pamimilit na manood ng x- rated na pelikula, pambubugaw ng asawa o anak.
See also  Pagpapalaganap Sa Estilo Ng Pananamit A.pang Ekonomiya B.pangmilit...

3. Sikolohikal

 • pamamahiya, paninira ng gamit, pagkakait sa mga anak.

4. Ekonomik o pinansiyal

 • hindi pagbibigay ng suporta, pamimigil sa pagtatrabaho ng babae , pagkuha o pakontrol ng kita ng babae, paninira ng gamit sa bahay.

Ang mga aktong VAWC ay maaaring parusahan ng pagkabilanggo ng maysala (depende sa bigat ng krimeng ginawa ang tagal), at pagbabayad ng danyos ng hindi bababa ng PhP100,000 ngunit hindi tataas ng PhP300,000. Kailangan ding sumailalim sa psychological counseling o psychiatric treatment ang maysala.

Ang Battered Woman Syndrome. Kinikilala ng Anti-VAWC Act ang matinding epekto ng pang-aabuso sa kababaihan, lalo na kung matagal na panahon na nilang nararanasan ito. May mga kaso kung saan ang matinding galit na tinimpi ng babae ay humantong sa kanyang pagpatay sa karelasyon dahil ito na lamang ang nakikita niyang paraan upang makawala sa pang-aabuso. Sa ganitong sitwasyon, maaaring gamitin bilang depensa sa korte ang battered woman syndrome upang mapawalang-sala ang babae. Ngunit kailangang mapatunayan muna sa tulong ng psychologist o psychiatrist ang kanyang pagkakaroon ng battered woman syndrome.

Tungkol sa Alak at Droga…. Hindi maaaring gamiting depensa ang pagiging lasing o bangag sa droga kung kaya’t nagawa ang krimen sa ilalim ng Anti-VAWC Act.

Protection Order Sa ilalim ng Anti-VAWC Act

 1. Pagbabawal sa respondent (karelasyong nang- aabuso) na gumawa ng kahit anong aktong VAWC sa babae.
 2. Pagbabawal sa respondent na gambalain uli ang babae (hal: panghaharass sa telepono) Pagpapaalis sa respondent sa bahay nila ng babae.
 3. Pagbabawal lumapit sa babae at sa mga tinukoy nitong kapamilya o kamag-anak sa kanilang bahay, opisina, eskwelahan at iba pang lugar na madalas puntahan ng mga ito.
 4. Pagkukumpiska ng korte sa baril at iba pang deadly weapon ng respondent
 5. Pagbabayad ng respondent sa pinsalang ginawa nito (hal: gastos sa ospital)
 6. Pagbibigay suporta ng respondent sa babae at kanilang anak
 7. Pagbibigay ng temporary o permanenteng custody sa babae ng kanyang mga anak
See also  INO AKONG KONSYUMER Ol CARNE Ameu Du Site Dual Que La Empreses Que A​