Bansang Walang Suliranin Sa Unemployment Rate​

bansang walang suliranin sa unemployment rate​

Answer:

Lowest Unemployment Rates

Qatar: 0.1%

Cambodia: 0.3%

Niger: 0.4%

Belarus: 0.5%

Lao People’s Democratic Republic: 0.7%

Myanmar: 0.8%

Bahrain: 1.2%

Tonga: 1.2%

See also  5. Ang Mga Pag-alsa Ng Mga Pilipno Ay Nakapagdulot Ng A. Paggising Ng Kamalaya...