Basahin Ng Mabuti Ang Bawat Katanungan. Piliin Lamang Ang Titik Ng Tamang Sagot. Hal. I…

Basahin ng mabuti ang bawat katanungan. Piliin lamang ang titik

ng tamang sagot.

Hal.

Ilang kwarto ang binigay sa mga Frontliners para maging dormitoryo

nila.

a. 1000 b. 50 c. 100

-Ang tamang sagot ay titik c.,100 dahil nakasaad ito sa kwento na

inoffer ng room owners sa Quezon City.

1, Ano ang sukatan kung naunawaan ang napakinggang teksto?

a. Pagsalaysay ng kwento gamit ang sariling salita

b. Pagsalaysay ng kwento ng walang kodigo

c. Pagsalaysay ng kwento gamit ang mga salitang nasa teksto lamang

2. Anong bahagi ng kwento ang importante sa pagsasalay ng kwento

gamit ang sariling salita?

a. Gitna at una b. wakas at una c. una, gitna at wakas

3. Sino ang nagging “runner” sa kanilang barangay?

a. Fil b. Angel Locsin c. Doctor

4. Sino ang namuno sa Doctors Online Consultation for Filipinos?

a.Fil b. Khristian Santos c. Angel Locsin

5. Anong krisis ang dumating na nag-udyok ng Bayanihan sa bawat

Filipino?

a. Black Death b. Covid 19 c. Pandemic

6. Bakit nabuo ang Doctors Online Consultation for Filipinos?

a. Para kahit nasa malayo ang tao ay maari pa rin silang makapag

konsulta ng libre

b. Para may makapagsagot ng mga tanong ng mga mamamayan na

hindi makapunta sa mga ospital dahil sa enhanced community quarantine

c. Para ang bawat isa sa pamilya ay mayroong doctor

7. Kung ikaw si Fil, gagayahin mo rin ba siya na nag-volunteer na runner

sa kanilang barangay? Bakit?

a. Oo. Dahil ito ay mabuti at nakakatulong ka sa iyong ka-baranggay

See also  Who Is Your Motto In Life​

b. Hindi. Dahil ayokong malagay sa pahamak ang aking kalusugan

c. Depende, kung may matatanggap ba akong sahod sa aking

pagseserbisyo.

8. Bakit kailangan ng dormitoryo ang mga doctor sa Quezon City?

a. Para malapit sila sa pinagtatrabahuan nila.

b. para mayroong mapagpapahingan ang mga nurses at doktor na

nakatoka sa mga kalapit ng ospital.

c. Para malapit sila sa ospital at ng d na sila gumastos pa sa

pamasahe.

9-10. Isalaysay ang kwentong nabasa, batay sa iyong pagkaka-intindi sa

kwento.

_______________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________________

Answer:

1.A

2.C

3.A

4.B

5.B

6.C

7.C

Explanation:

YAN LANG PO

PA BRAINLIEST PO