Burung Kakatua Anong Lugar ​

burung kakatua anong Lugar

Answer:

indonesia

Explanation:

(•‿•)(•‿•)(•‿•)(•‿•)(•‿•)(•‿•)(•‿•)

Answer:

ano yan tano mo

A

[tex]1 \times 4 \times 100 \times 1666 – 166 + 7333 \[/tex]

See also  PAHALANG 3 Tiyak Na Pangngalan​