C. Ibigay Ang Katumbas Na Baybay-Filipino Ng Mga Sumusunod Na Hiram Na Salita. Hiram N…

C. Ibigay ang katumbas na baybay-Filipino ng mga sumusunod
na hiram na salita.
Hiram na salita
Baybay-Filipino
taxi
basketball
cake
ballpen
driver ​.

Answer:

taksi

basketbol

keyk

bolpen

draybee

See also  Magbigay Ng Sariling Pananaw O Opinyon Tungkol Sa Mga Pahayag Na Ginamit...