C. Panuto: Batay Sa Naging Kasagutan Sa Nakaraang Gawain, Bumu…

C. Panuto: Batay sa naging kasagutan sa nakaraang gawain, bumuo ng pangungusap na
nagpapahayag ng sanhi at bunga. Ang unang bilang ay ginawa na bilang halimbawa.
Isulat ang sagot sa sagutang papel.
Halimbawa:
1. Pangungusap: Matiyagang nagtanim ang mag-ama sa kanilang bakuran dahil dito
nagkaroon sila ng masaganang ani.
2. Pangungusap:
3. Pangungusap:
4. Pangungusap:
5. Pangungusap:​

Answer:

Sanhi:Matiyagang nagtanim

bunga:Nag karoon Sula ng masaganang ani

See also  Anong Ginawa Mi G.Loisel Para Sumama Ang Kanyang Asawa