Choose Words You Encircle In Mission7 On The Lines Provided Write Asentence For Each Word…

choose words you encircle in mission7 on the lines provided write asentence for each word in nt nd and nk​

Answer:

IN, NT, ND, AND NK

Explanation:

I don’t know

Explanation:

pag-aralan ang awit na masaya kung sama-sama awiting may tempong presto gamitin ang youtube link upang maabot ito ang wasto habang sinusundan ang titik ng awit sa piyesa

See also  Who Is The Main And Supporting Characters Of The Story The Legend Of Maria Makili...