Dahil Ang Mga Sulating Ito Ay Nakatuon Sa Pangwakas Na Pagtataya Alamin Natin Kung Gaano N…

dahil ang mga sulating ito ay nakatuon sa
Pangwakas na Pagtataya
Alamin natin kung gaano na ang lawak ng iyong kaalaman sa nilalaman ng modyul na ito
Sagutin mo ang lahat ng aytem. Pilin ang letra ng tamang sagot.
1. Alin sa mga makrong kasanayang ang hindi kapangkat/kasama na madalas ang isang
indibidwal na gumagawa nito ay kumukuha o nagdaragdag ng mga kaalaman sa kanyang isipan
D.Pagsulat
A Pakikinig
B. Pagbabasa
C.Panonood
2.Ang ibang tawag sa layuning ito ng pagsusulat ay transaksiyonal. Ginagawa ang mga
sulating ito laglay ang isang tiyak na layunin at ito ay walang iba kundi ang layuning makipag-
ugnayan sa lao o sa lipunan. Alin sa mga halimbawa ang hindi kapangkat/kasama ng
transakyonal?
A kwento
B.pananaliksik C.sulating panteknikal
D balita
3.Isa itong intelektwal na pagsulat. Ang gawaing ito ay nakakatulong sa pagpapataas ng
kaalaman ng isang indibidwal sa iba’t ibang larangan. Ayong kay Carmelita Alejo et al. Layunin
nitong ipakita ang resulta sa pagsisiyasat o ng isang ginawang pananaliksik.
A Malikhain
B.Teknikal
C. Akademiko
D. Reperensyal
4.Sulating may kinalaman sa isang tiyak na larangang natutuhan sa akademiya o
paaralan. Sulatin ito hinggil sa napiling propesyon o bokasyon ng isang tao. Halimbawa sa
guro, pagsulat ng lesson plan, paggawa at pagsusuri ng kurikulum, para sa doctor o nars
paggawa ng medical report narrative report tungkol sa physical examination sa pasyente at
A Malikhain
B. Propesyonal C. Dyornalistik
5Ang pagkakaroon ng isang tiyak at maganda na teman
D. Teknikal
iba pa​

Answer:

1.A.pakikinig

2.A.kwento

3.C.akademiko

4.B.Propesyonal

See also  Mga Ikonomics Na Nakakatawa