Dasal Pasasalamat Sa Dios

Dasal Pasasalamat Sa Dios

dasal pasasalamat sa dios

Panginoon ko, maraming salamat po sa lahat ng mga biyayang walang sawang ibinibigay ninyo sa akin. Pipilitin ko pong gamitin ang mga biyayang natatanggap ko upang makatulong din po sa ibang kapwa ko nilalang na nangangailangan.
Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagbibigay ng pagkakataon upang malaman ko ang dahilan ng aking pag-iral. Ibinabalik ko po ang karangalan sa inyo sa aking pagkakalikha.
Maraming salamat po sa pagkakaroon ng masayang pamilya, mga mapagkakatiwalaang kaibigan at mga kakilala. Sila po ang dahilan ng aking kasiyahan. Sila po ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang mabuhay at maging masaya sa araw-araw.
Maraming salamat po sa patnubay na inyong ibinibigay sa aming lahat upang magampanan namin ang mga responsibilidad at tungkuling nakaatang sa aming balikat.
Maraming salamat din pos a kalakasan, katalinuhan at kapasyahan. Ito po ang ginagamit namin sa pagsugba sa mga alon at pagsubok ng buhay.
Maraming salamat din po sa inyong bugtong na anak na siyang tumubos ng aming kasalanan.
Amen.

Dasal Pasasalamat Sa Dios

dios palabra cristianos lluvia biblicos dominical versión terminé textos delostales lecciones temas objetivas biblicas increíbles versículos más compassion sponsor seonegativo

Dios es todo. Comunion internacional de la gracia » dios es…. Pin de devocion total .net en mensajes de dios

TEOLOGÍA DE MENOS A MAS: SI DIOS LO DICE

Dios palabra cristianos lluvia biblicos dominical versión terminé textos delostales lecciones temas objetivas biblicas increíbles versículos más compassion sponsor seonegativo. Migas de pan en el camino: agosto 2012. Zeus dioses olimpo trueno mitologiagriega

¡Ve todo desde Dios! - YouTube

Imagen dios es bueno, dios es fiel. El dios que todo nos da. Ese es dios

See also  Para Sa Aytem 28-30: Kaysa Kay Miguel 28. Ang Pagmamahal Ni Tenyong Para Kay Julia Ay__...

MIGAS de PAN en el camino: agosto 2012

Ese es dios. La semilla de cada dia: el amor a dios sobre todas las cosas tiene que. El dios que todo nos da

Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad: “El temor del Señor es la

Dios contigo estoy fuerzas fuerza vida dará. Dios es ese slideshare. A man pushing a large rock with the words dios written in spanish on it

Dios2

dios2

¿cómo manejar su dinero? |todo es de dios – cultura financiera. Dios sobre todo. Ese es dios

Dios - YouTube

¡ve todo desde dios!. Zeus dioses olimpo trueno mitologiagriega. Todo dios es lo

Dios - YouTube

dios

Dios es bueno todo el tiempo, todo el tiempo dios es bueno. Dios es ese slideshare. Todo dios