Different Principles Of Sketching

different principles of sketching

Answer:

Principles of Art

Harmony.

Balance.

Proportion.

Dominance/Emphasis.

Variety.

Movement.

Rhythm.

See also  Ang Iyong Repleksyon Sa Iyong Sarili Pakisagutan Po Please ‚Äč