Dine D. Vitamins At Mine 5. Ito Ay Nagpapataas Ng Kolesterol…

dine
D. Vitamins at Mine
5. Ito ay nagpapataas ng kolesterol sa dugo na maaaring
sa katawan kung mapararami
A Saturated Fat
B. Unsaturated fat
C. Trans-fat
D. Phosphorus​

C.Trans-Fat?

Explanation:

Trans fat is a type of dietary fat. Of all the fats, trans fat is the worst for your health. Too much trans fat in your diet increases your risk for heart disease and other health problems.

10 PINAKAMAPANGANIB NA HAYOP SA MUNDO - YouTube

Pinakamapanganib na mga bulkan sa pilipinas. Overnight sa pinakamapanganib na isla sa pilipinas. Ang taong pumasok sa isla ng pinakamapanganib na tribu sa mundo

Wali:Ang Pinakamapanganib na Sniper nadismaya sa labanan umuwi na lang

Lai on twitter: "saying this out here kasi ito ang realidad ng. Ricky tv's space. Overnight sa pinakamapanganib na isla sa pilipinas

lai on Twitter: "saying this out here kasi ito ang realidad ng

Pinakamapanganib na demonyo sumanib sa kanya. ⚠️10 kaalamang magliligtas sa’yo mula sa pinakamapanganib na hayop. 10 pinaka delikado na kalsada sa buong mundo

See also  Mga Salita Na Nagsisimula Sa Titik U