Doktor: Nanggagamot Ng Mga Maysakit; Nars:_________?​

doktor: nanggagamot ng mga maysakit; Nars:_________?​

TAGA ALAGA NG MAY MGA SAKIT

Nars: tumutulong sa mga pasyente

See also  Panuto: Isagawa Ang Mga Sumusunod Na Pagsasanay Sa Tulong At Gabay Ng Magulang Nag...