ELEMENTARY SCHOOL Tabaco City Alawang Lagumang Pagtataya Sa Grade 6 ARALING PAN…

ELEMENTARY SCHOOL
Tabaco City
alawang Lagumang Pagtataya sa grade 6
ARALING PANLIPUNAN VI
Pangalan:
I.
Baitang at Seksyon:
Petsa:
Iskor:
mapagkukunan ng kabuhayan.
Isulat ang TAMA kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at MALI kung hindi ito wasto.
1. Bagama’t binigyan ang Pilipinas ng kalayaan ng Estados Unidos, may kalakip na kasunduang pang-
ekonomiya na lubhang pumanig sa huli.
2. Ang kaguluhan sa reporma sa lupa ay hindi naging malaking suliranin ng pamahalaan.
3. Maraming Pilipino ang naging mahirap at naging kaakibat nito ang kakulangan sa hanapbuhay o
5. Dumating ang mga produktong mula sa Estados Unidos at iba pang bansa sa pagkasira ng kabuhayan ng
4. Pinanatili ng Bell Trade Act ang pagsandal ng ekonomiya ng Pilipinas sa ekonomiya ng Estados Unidos.
6. Ang panahon ng pamamahala ng mga Amerikano ay nagbukas ng malayang pakikipagkalakaran sa pagitan
7. Bukod sa pagluluwas ng kalakal sa Estados Unidos, sinimulan din ng mga Amerikano ang pagtatayo ng mga
_8. Pinaniwalaan ni Pangulong Manuel A. Roxas na ang katatagan ng bansang Pilipinas ay nakasalalay sa
9. Ang Military Bases Agreement ay hindi kailanman nagbigay ng suliranin sa mga Pilipino at sa bansa.
10. Naging mainit na isyu ang kasunduang nagpapanatili ng mga base military
itile ng tamang sagot
Pilipinas.
ng Pilipinas at Estados Unidos.
industriya sa Pilipinas.
pakikipagkaibigan sa Amerika.
dahil sa ilang probisyong ikinabuti ng bansang Amerika.​

Answer:

1. tama

2.tama

3.mali

4.mali

5.?

6.mali

7.tama

8.tama

9.mali

10.tama

Grade 8 Araling Panlipunan Aralin 1: Heograpiya Presentation

araling panlipunan heograpiya aralin mga

Araling panlipunan. Panlipunan araling modyul unang markahan. Quarter araling panlipunan

See also  5 Materyal Na Ginagamit Para Mabuo Ang Computer???​

Araling Panlipunan 9 Modyul 1: Kahulugan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw

panlipunan araling ekonomiks ng modyul kahulugan kalagayang araw asya tao kapaligiran ugnayan timbang pamumuhay pang

Araling-panlipunan-9 2nd quarter exam. Panlipunan araling. Araling panlipunan

Araling Panlipunan (Grade-1)

panlipunan araling

Araling panlipunan grades 1-10. Lesson plan in araling panlipunan 3 quarter 2, week 9, day 3. Araling panlipunan

Grade 9 Araling Panlipunan Module

panlipunan araling

Grade 9 araling panlipunan module. Worksheet in araling panlipunan grade 9. Grade 7 araling panlipunan curriculum-map

Araling Panlipunan | PDF | Advanced Placement | Teachers

araling panlipunan

Module- araling panlipunan (first quarter ). Grade 9 araling panlipunan module. Araling panlipunan

ARALING PANLIPUNAN Reviewer Grade 7

panlipunan araling heograpiya asya reviewer test guro tests ako summative textbook

Araling panlipunan. Grade 9 araling panlipunan module. Grade 9 araling panlipunan module