Filipino 8 Alamat Ng Pinya Alamat Ng Bulaklak-rosas ​

Filipino 8
alamat ng pinya

Alamat ng bulaklak-rosas

Answer:

Alamat ng Pinya:

Noong unang panahon, may isang magandang prinsesa na nagngangalang Anahaw. Siya ay kilalang-kilala sa kanyang kagandahan at kabaitan. Isang araw, naglakbay si Anahaw sa isang malayong kaharian kung saan namumuhay ang iba’t ibang uri ng prutas.

Sa kanyang paglalakbay, natagpuan niya ang isang puno na may napakagandang mga bunga. Ang mga bunga ay may kulay-rosas na balat at may mga matatamis na lasa. Naisip ni Anahaw na ito ay isang biyaya mula sa langit at nagnais siyang dalhin ang mga bunga sa kanyang kaharian.

Ngunit, may isang mahiwagang engkanto na nagngangalang Pinang. Si Pinang ay may kapangyarihang protektahan ang mga bunga ng puno. Nang malaman ni Pinang ang hangarin ni Anahaw, ibinigay niya sa prinsesa ang tatlong butil ng mga bunga at sinabing, “Anahaw, ito ay handog ko sa iyo bilang tanda ng aking pagkakaibigan. Ang mga butil na ito ay magiging simbolo ng pinya, isang prutas na magdadala ng tamis at kahusayan sa iyong kaharian.”

Matapos sabihin ang mga salitang iyon, nawala si Pinang at naiwan si Anahaw na may mga butil ng pinya. Tinanim niya ang mga butil sa kanyang kaharian at pagkalipas ng ilang mga buwan, lumaki ang mga puno ng pinya at namunga ng mga masasarap na bunga. Ipinamahagi niya ang mga bunga sa mga mamamayan ng kaharian at naging sikat ang pinya bilang isang prutas na nagbibigay ng ligaya at pag-unlad.

Alamat ng Bulaklak – Rosas:

Noong unang panahon, may isang magandang diyosa ng mga bulaklak na nagngangalang Rosalinda. Siya ay pinagkalooban ng kapangyarihan upang magbigay-buhay sa mga bulaklak at magdala ng kagandahan sa mundo. Ang bawat paglipat ng kanyang mga paa sa lupa ay nagpaparamdam ng bagong buhay sa mga halaman.

See also  Magsaliksik Ng Limang (5) Tradisyonal Na Sayaw At Ang Katutubong Kasuotang...

Ngunit, may isang mapagkunwaring diyosa ng kadiliman na nagngangalang Malaya. Si Malaya ay naiinggit sa kapangyarihan at kagandahan ni Rosalinda. Upang mapatunayan ang sarili, nagplano si Malaya na pagnakawan si Rosalinda ng kanyang kapangyarihan.

Isang gabing tahimik, sinapian ni Malaya ang isang pangkat ng mga tao at sinabihan silang pumasok sa hardin ni Rosalinda. Ang mga taong yaon ay pumitas ng lahat ng mga bulaklak at iniharap kay Malaya ang mga ito. Ang mga bulaklak ay ang pinakamagagandang mga halaman na may iba’t ibang kulay at hugis.

Nang malaman ni Rosalinda ang naganap, siya ay nagalit at nagdalamhati. Ngunit, sa halip na ipaghiganti ang sarili, nagawa niyang magpakumbaba at makipag-usap kay Malaya. Sinabi niya, “Malaya, hindi tama ang iyong ginawa. Ang aking kapangyarihan ay ibinigay upang magdala ng ligaya sa mundo. Kung ang iyong hangarin ay kapayapaan, magkakasunduan tayo.”

Napaisip si Malaya sa mga salitang iyon at naramdaman niya ang kanyang pagkakasala. Sa huli, nagkabati sina Rosalinda at Malaya. Nagbigay si Rosalinda ng isang espesyal na bulaklak kay Malaya, ito ay isang rosas. Ang rosas ay naging simbolo ng pagkakasunduan, kapayapaan, at pagpapatawpasensya na, ngunit hindi ko natapos yung alamat ng bulaklak-rosas. Pwede ko bang tulungan kayo sa ibang bagay?

Explanation: