For Pastor Letter Tagalog​

for pastor letter tagalog​

Answer:

Gusto ko pong malaman mo that I appreciate it every time you share a part of your life, lalo na ang personal struggles sa past and present. You have your own share of muds from the past na napagtagumpayan mo. It encourages me na magpatuloy dahil nagtagumapay at kakayanin ko din anuman ang kinakaharap at haharapin ko .

Ayaw mong pinaglilingkuran, mas gusto mong ikaw ang naglilingkod. Never ka nagdemand ng special treatment, dahil para sa’yo lahat tayo sa loob ng iglesya ay pantay-pantay na anak ng Diyos. Hindi ko na po iisa-isahin pa ang lahat ng ginagawa mo, pero nakikita ko po lahat at lubos po akong nagpapasalamat.

You value the truth of the Word of God more than anything else. Dahil mahal mo ang Diyos at mahal mo kami, itinuturo mo sa amin ang katotohanan ng Biblia kahit alam mong masasaktan kami. Kapag sinabi mong “fasten your seat bealts” alam na namin that you will teach us something that might hurt our ego but will surely heal our sinful hearts.

You always perceive things according to who God is. Sinubok at sinusubok po ang ating iglesya pero hindi ka namin naringgan ng reklamo sa kung anong ginagawa ni Lord. You trust Him for who He is kaya you stood firm and stayed with us hanggang ngayon.

Hindi mo po kami pinapabayaan gaya ng pag-aalaga mo sa sarili mong pamilya. Salamat pastor, dahil tinanggap mo ang responsibilidad bilang aming spirtual father. Hindi obligasyon para sa iyo ang pakainin at paglingkuran kami, ito ay ginagawa mo ng may kagalakan.

See also  Almost Heaven... West Virginia!​

Salamat, Pastor because you are a P-A-S-T-O-R.