Gamitin Ang Mga Sumusunod Na Pangngalan Sa Pangungusap. Tiyaking Wasto…

Gamitin ang mga sumusunod na pangngalan sa pangungusap. Tiyaking wasto ang gamit nito base sa nakasaad sa panaklong.​

Answer:

ang panaklong sa sumasanhi Ng pangalan bagay

See also  Psyche Kalakasan Kahinaan​