Gamitin Sa Pangungusap Ang Mga Ito. 4. Serpyente 5. Nakalulunos ​

Gamitin sa pangungusap ang mga ito.
4. Serpyente
5. Nakalulunos ​

Answer:

Ang serpyente sa lawa ay mayroong pitong ulo.

Nakalulunos sa lagnat ang gamot na paracetamol.

See also  5. Kailangang Unahin Mong Isulat Ang Abstrak Bago Ka Magsimula S...