Gawain 1.B. Panuto: Maglista Ng Halimbawa Ng Mga Hilaw Na Materyal Na Pinaki…

Gawain 1.B.
Panuto: Maglista ng halimbawa ng mga
hilaw na materyal na pinakinabangan ng
mga bansang mananakop sa kanilang
industriyalisasyon
1.
2
3
4
5.
no two​

Explanation:

Mga sagot po

1.puno

2.bulak

3.kahoy

4dahon

5.ugat

See also  Ang ____ Ay Tradisyon Ng Pakikipag Digma At Pamumugot Ng Mga Ka...