Gawain 3. Ano Ang Mabuti At Masamang Epekto Ng Teknolohiya Sa T…

Gawain 3. Ano ang mabuti at masamang epekto ng teknolohiya sa tao? Kumpetuhin ang pahayag sa ibaba.

Ang mabuting epekto ng tekonolohiya sa tao ay
_______________________________________________________________________.

Ang masamang epekto ng teknolohiya sa tao ay
_______________________________________________________________________.​

Explanation:

MASAMA AT MABUTING NAIDUDULOT NGMAKABAGONG TEKNOLOHIYASA MGA KABATAANTungkulin ng mga kabataan ang mag-aral. Kapag ang kabataan ay napagod na sakanilang pag-aaral, sa pagrerebyu halimbawa sa kanilang pagsusulialawa ang maaaringgawin nila. Una ay ang magpahinga o matulog para may lakas sila upang ipagpatuloy angkanilang pag-aaral. Sa kabilang banda, maaari silang maglaro gamit ang PSP, Laptop at Cellphone o di kaya’y makinig ng musika sa iPod. Ang mga makabagong kagamitang ito nahatit ng teknolohiya ay maaaring magdulot masama at mabuting epekto. Ang laptop at cellphone ay maaaring magdulot ng mabuting epekto dahil ang laptop at cellphone ay magagamit pandagdag sa kaalaman ng mga mag-aaral. Maaari namang magdulot ng masamang epekto ang iPod at PSP sa kadahilanang maaari itong maging sanhi ng pagkatamad ng mga mag-aaral sakanilang pag-aaral

See also  Ano Ang Example Ng Abstrak