Gawain 3 Panuto: Gumawa Ng 5 Pangungusap Sa Sitwasyon O Pandemyang Kinaka…

Gawain 3
Panuto: Gumawa ng 5 pangungusap sa sitwasyon o pandemyang kinakaharap natin
ngayon at sa buong mundo. Gamitin ang iba’t ibang pangyayari sa pagbabahagi.
Halimbawa:
Di magandang pangyayari
1.Maraming tao ang namatay dahil sa sakit na COVID.
5​

Answer:

1.mahirap ang sitwasyon ng bawat isa.

2.walang mahanap na trabaho ang ibang pilipino.

3.maraming tao ang namamatay dahil sa covid-19.

4.marami na ang gumaling sa covid-19.

5.naghihirap na ang ibang mamayan natin dahil sa covid-19.

See also  15 Halimbawa Ng Patibong Biography Tungkol Sa Aklat At Internet Blog At I...